மூன் இன் தி டே (2023) / Story in Tamil – Dramalookup

நீங்கள் ஆசியன் டிராமாக்கள் பார்ப்பவரா? அவற்றை அப்படியே தமிழில் விளக்கமாக உங்களால் எழுத இயலுமா?.... அப்படியெனில் நீங்கள் நேரம் இருக்கும் போது, பகுதி நேர வேலையாக அதனை செய்து, அதன் மூலம் நீங்கள் பணமும் சம்பாதிக்கலாம். விருப்பம் உள்ளவர்கள் facebook ல்…

0 Comments

Why do people like Korean dramas? – தமிழில் / dramalookup

நீங்கள் 'கொரியன் அலை' ரசிகரா ? உங்களையும், என்னையும் போல மிக ஏராளமான மக்களை ஒவ்வொரு நாளும் அது தனக்குள் உள் இழுத்துக்கொண்டு தான் செல்கிறது. ஏன் மக்கள் அதை விரும்புகின்றனர்,  என்று பார்ப்போமா? Why do people like Korean dramas? in Tamil :…

0 Comments

Korean drama dream world – தமிழில் / dramalookup

நீங்கள் கொரிய ஃபேஷனுக்கு புதியவரா? அப்படியெனில் அது உங்களை நிச்சயம் ஆச்சிரியப்படவைக்கும். பொதுவாக ஏதாவது பெருவிழாக்களுக்கு மேல் தட்டு மக்கள் உடுத்தும் உடைகளை உற்று கவனித்தீர்கள் என்றால் அது நம் கலாச்சாரத்தோடு மிக லேசாக அவர்களின் ஃபேஷன் வடிவமைப்புகளும் கலந்திருப்பதைக் காணலாம்.…

0 Comments